Prywatność

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej deklaracji o ochronie danych poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie tej witryny.

Jak gromadzimy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są gromadzone przez przekazanie nam ich. Może to np. są danymi, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.
Nasze systemy informatyczne automatycznie zbierają inne dane podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Dane te są zapisywane automatycznie, jak tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia poprawnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy twojego zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?
Masz prawo do otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie bezpłatnie. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania można ocenić statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; nie można wyśledzić zachowania podczas surfowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej deklaracji o ochronie danych.
Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tym oświadczeniu o ochronie danych.

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa. Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie można całkowicie chronić danych przed dostępem stron trzecich.

Informacje o organie odpowiedzialnym
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

MaRoin Maschinenbau Rohrleitungsbau Installationen,
Personaldienstleistungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Ahornallee 3
99428 Weimar
Telefon: +49 3643 / 41513-0
E-Mail: weimar@maroin.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nieformalne powiadomienie wysyłane do nas e-mailem jest wystarczające. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed odwołaniem.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Odpowiedzialnym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasza firma.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje, blokowanie, usuwanie
Masz prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, w dowolnym czasie w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz odbiorca i cel przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

W naszej firmie wyznaczono inspektora ochrony danych
Elena Schwuchow
Ahornallee 3, 99428 Weimar
Tel: +49 3643 / 41513-16
eschwuchow@maroin.de

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies
Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie sprawiają, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną automatycznie usunięte po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji (np. Formularza kontaktowego i wniosku) są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapisane. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), są one omówione osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera
Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła nam. Są to:

• Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
• Używany system operacyjny
• URL strony odsyłającej
• Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
• Czas żądania serwera
• Adres IP (anonimowy)

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy.

Formularze kontaktowe
Jeśli wyślesz nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.
Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalne powiadomienie wysyłane do nas e-mailem jest wystarczające. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem pozostaje nienaruszona.
Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają z nami, dopóki nie zażądasz usunięcia, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie ma zastosowania (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - zwłaszcza okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

prawa do wizerunku

istockphoto.com

©mediaphotos, ©sturti, ©Easy_Company, ©deepblue4you, ©AlexRaths, ©AzmanL, ©Kuzma, ©GregorBister, ©ilbusca, ©sturti, ©1905HKN, ©baranozdemir, ©michaeljung

picjumbo.com